Биг Бен и двуетажен автобус

1345749427.742.gif
Натиснете картинката за оцветяване на Биг Бен и двуетажен автобус за да я отворите в голям размер за принтиране и оцветяване. След това може да я запазите на копютъра Ви за оцветяване по-късно, като натиснете с десен бутон на мишката върху картинката, или да принтирте директно от браузъра. За повече картинки от този тип, изберете някой от етикетите по-горе.