боклуци

Риба в замърсени води
Прилеп въбира боклуци
Птица събира боклуци
Животинка събира боклуци
Дете събира боклуци