• Няма категории
 • Оцветяване на различни картинки от културата, бита и историята на Италия

  Италия

  Римски владетел
  Римски конник
  Римлянка на реката
  Акведукт
  Колизеума
  Колизеума
  Центурион
  Каска на центурион
  Римлянин с инструмент
  Римлянин